Boligprisstatistikk

Prisutvikling for Oslo

Endring siste år

+6,52%

Kvadratmeterpris

90 483kr

Sammenlikne prisutvikling med
Dette er oppdaterte tall fra forrige måned.
Disclaimer: Prisoversikt er basert på tall, forutsetninger og beregninger hentet fra åpne kilder og vi tar ikke ansvar for eventuelle feil som ligger hos kildene for dataene.