Endring siste år

+6,17%

Kvadratmeterpris

90 185kr

Sammenlikne prisutvikling med